בית ספר איזורי נופי גולן
לוח מודעותמערכתמקצועות לימודלוח מבחניםמשו"בבעלי תפקידיםלימודים בשעת חירום

מצגות במדעים לחטיבה

מס. מחבר הערות הורדה
1. סיני מבוא לנושא-חומרים
3191320 Bytes
2. סיני תכונות גוף החומר
2675448 Bytes
3. סיני חומרים מורכבים שונים
5988962 Bytes
4. סיני תכונות מכאניות של החומרים
658992 Bytes
5. סיני אלסטיות
471186 Bytes
6. סיני התכה ורתיכה
3328198 Bytes