בית ספר איזורי נופי גולן
לוח מודעותמערכתמקצועות לימודלוח מבחניםמשו"בבעלי תפקידיםלימודים בשעת חירום

פינת המנהלת טליה

מס. מחבר הערות הורדה
1. טליה נאום טליה ליום השואה תשעה-2015
17121 Bytes
2. טליה מילים לטקס ציון יום רצח רבין תשעה
15718 Bytes
3. טליה מילים בטקס יום תאיר תשעה
13578 Bytes
4. טליה הפטקה נאום של טליה בטקס הפתיחה לשנת הלימודים תשע"ה
19378 Bytes