בית ספר איזורי נופי גולן
לוח מודעותמערכתמקצועות לימודלוח מבחניםמשו"בבעלי תפקידיםלימודים בשעת חירום

קשר עם בוגרי בית הספר

 

[הגדל תמונה]

בימים אלו תלמידי ביה"ס יחד עם שמרית (בוגרת בי"ס) מתקשרים למשפחות של בוגרי ביה"ס בכדי להזמין אותם לכנס בוגרים שיערך בתאריך 17/05/2010. התלמידים נענו לאתגר וכל תלמיד קיבל על עצמו להתקשר לארבעה בוגרים בכדי להשיג כתובות מעודכנות למשלוח ההזמנות.