בית ספר איזורי נופי גולן
לוח מודעותמערכתמקצועות לימודלוח מבחניםמשו"בבעלי תפקידיםלימודים בשעת חירום

אלקטרוניקה

 

בקטגוריה זו תוכלו למצוא חומרי עזר ללימוד עצמי של שפות תכנות שונות כגון אקסל, שפת C ועוד.

בנוסף קיימים דפי נתונים לרכיבים נפוצים שסביר להניח שתשתמשו בהם בפרויקטים.

ועוד דפי מטלות לניסויים במסגרת מעבדת חשמל, חומרי עזר ותרגילים בלוגיקה ואלקטרוניקה.