בית ספר איזורי נופי גולן
לוח מודעותמערכתמקצועות לימודלוח מבחניםמשו"בבעלי תפקידיםלימודים בשעת חירום

ספרות

 

דפי עבודה ומערכי שיעור ליצירות רבות
http://learn.snunit.k12.il/snunit/roomlit/upload/4/

עיון בסיפורים קצרים
http://learn.snunit.k12.il/snunit/roomlit/upload/.katzar/index.html