בית ספר איזורי נופי גולן
לוח מודעותמערכתמקצועות לימודלוח מבחניםמשו"בבעלי תפקידיםלימודים בשעת חירום

דפי עבודה

המדריך לפתרון שאלון חבל שלא נלמד
גורמי אקלים וקישור בין מאפייני אקלים לגורמים
תקציר גיאולוגי
עונות השנה
המדריך לפתרון שאלון חבל שלא נלמד

המדריך לפתרון שאלון חבל שלא נלמד .- משה חוטר, בי"ס נופי גולן.

המדריך נכון לשנת 2004 אך מתאים בקווים כלליים לכל שנה .

מומלץ להיעזר בסכימה נוספת של שאלון האנסין  "הוראת האנסין מיפוי " שנכתבה ע"י דליה פניג ונמצאת ברשת המורים לגיאוגרפיה בפרק חבל שלא נלמד הנמצא במדור גיאוגרפיה חבלית.

מבנה השאלון:

 

השאלון בנוי מחמש שאלות מתוכן השאלה הראשונה חובה ועוד שלוש שאלות מתוך שאלות2-5 . סך הכול ארבע שאלות בניקוד זהה.

 

האפשרויות לשאלות:

לפי המיקוד : "השאלות יעסקו במבנה הפיסי של החבל וביחידות הנוף , באקלים, בגיאוגרפיה היישובית , באוכלוסייה ובכלכלה."

 

על פי  המיקוד השאלות הצפויות הן :

 

  1. שאלת חובה – חלוקת החבל ליחידות נוף תוך התייחסות למבנה הפיסי של כל יחידת נוף.
  2. שאלה בתחום האקלים . אזורי האקלים בחבל , תיאור מאפייניהם וגורמי האקלים.
  3. שאלה בנושא הערים בחבל, גורמי תפרוסתן והמדרג העירוני.
  4. שאלה הנוגעת למבנה האוכלוסייה (פירמידות גילים ) , ואו לתיפרוסת האוכלוסייה בחבל והגורמים לתיפרוסת האוכלוסייה .
  5. שאלה העוסקת בכלכלת החבל : מבנה המועסקים לפי תעסוקה ראשונית .... , מבנה  ותיפרוסת התעשייה והקשר שלה לחומרי גלם או כוח אדם , ענפי החקלאות בחבל והקשר שלהם לגורמים הפיסים.

חלק מהשאלות יכולות להופיע עם נספחים מצורפים כפי שיפורט בהמשך.

 

הנחיות לפתרון השאלות   : (כל ההדגמות לקוחות מתוך אטלס כרטא )

חלוקת החבל ליחידות נוף .

המבנה הפיסי של החבל כולל את אזורי ההרים, הרמות, המישורים והעמקים.

כדי לתאר נכון את החלוקה  ליחידות הנוף רצוי להסתכל במפת היבשת כיוון שהיא מפה פחות מפורטת וקל לזהות בה את יחידות הנוף ומיקומן.

דוגמה : חלק את מכסיקו ל3-5 יחידות נוף. פרט את המבנה הפיסי של כל יחידה , בתשובתך התייחס לתבליט ולתכסית של היחידות השונות.

אם נסתכל  בעמ' 138 מפת אמריקה התיכונה ,יהיה לנו קשה לחלק ולהגדיר את יחידות הנוף של מכסיקו במיוחד במרכזה .

מבט במפת צפון אמריקה בה קנה המידה פחות מפורט (1:36,000,000 לעומת 1:16,000,000 ) מקל על החלוקה וניתן להבחין בבירור בשבע יחידות נוף : חצי האי קליפורניה , מישור החוף המערבי ,רכס מדרה המערבי , רמת מכסיקו ,רכס מדרה המזרחי, מישור החוף המזרחי וחצי האי יוקוטן.

בחלוקה זו יש לנו בעיה  כיוון שמצאנו יותר מדי יחידות נוף . הפיתרון לבעיה זו הוא להכליל את היחידות  במרכז מכסיקו כיחידה אחת שתהיה האזור הגבוה. כאשר נפרט את מבנה היחידות נתייחס לחלוקה המפורטת. בשיטה זו נישאר עם חמש יחידות.

פירוט היחידות.

אחרי שחילקנו את יחידות הנוף ונתנו להן שמות (השמות לקוחים מהאטלס או ניתנים על פי האופי ומיקום – מישור חוף מזרחי , רמה מרכזית ... ) , עלינו לפרט כל יחידה .

מישור- צורת המישור - צר , רחב , רוחב בקמ' ( על פי קנה המידה ) , מיקום המישור ושמו (במידה ויש . גבולות המישור (שמות יישובים בגבולות או מדינות.  גופי מים  העוברים במישור שמם  וכיוונם , סוגי הצומח הטבעי במישור .

רכס הרים – צורת הרכס – צר, רחב רוחב בק"מ , כיוון הרכס,גובה הרכס (לא רק על ידי העזרות בצבעי המפה אלא גם ע"י ציון פסגות גבוהות כולל שמותיהן.) ,שם הרכס ואו מיקומו במדינה , חלוקת הרכס לרכסי משנה ואו ציון רמות במרכז הרכס .  סוגי הצומח הטבעי ברכס , המצאות גופי מים וקרחונים על הרכס  שמות גופי המים וכיוון זרימתם . שמות העמקים המפרידים בין רכסי המשנה .

תרגיל – תארו את מבנה רכס ההרים בדרום אמריקה בין קווי הרוחב 20-5 דרום ובין הקווים 0-12 צפון . השתמשו בכל ההנחיות שניתנו.

אקלים

בשאלת האקלים עלינו להיעזר במפת אזורי אקלים עולמית הנמצאת בעמ' 163 באטלס ובמפות אקלים יבשתיות המתארות את המשקעים בממוצע רב שנתי והטמפרטורות בחודשים  ינואר ויולי בממוצע רב שנתי .

מאפייני האקלים: תיאור מאפייני אקלים של החבל נעשה לפי תת אזורים בחבל . התיאור צריך להכיל את הנתונים הבאים ואפשר לתארם בטבלה .

האזור

 

טמפרטורת יולי

טמפרטורת ינואר

משרעת הטמפרטורות

(הפרש בין העונה החמה והקרה)

כמות משקעים

עונת משקעים

(להיזהר ולא להתבלבל בין חצאי  הכדור הצפוני והדרומי.)

סימון אזור האקלים באותיות לפי קפן

פירוש

 האותיות

תרגיל : מלא את הטבלה לגבי העיר לה פז בבוליביה.

 

הסעיף השני מבקש להסביר את מאפייני האקלים ע"י ציון גורמי האקלים .

גורמי אקלים מקומיים

תבליט

פנות מערבית

צל גשם

משקעים

גובה

טמפרטורה


 

אפשרויות נוספות לשאלות:

נתוני אקלים של שתי ערים בחבל .  צריך להחליט מי העיר המתאימה לכל אחת משורות הנתונים ולהסביר את ההבדל בין מאפייני האקלים של הערים ע"י הסבר גורמי האקלים.

הבאת קלימוגרף של ערים בחבל : הוצאת מאפייני האקלים מהקלימוגרף והסבר גורמי האקלים.

עיור .

 

שאלות העיור מסתמכות על עיון באטלס ואו טבלה המצורפת ומתארת את גודלן של הערים הגדולות בחבל.

השאלות מתמקדות בנושאים הבאים :

  1. קביעת המדרג העירוני בחבל – מדרג מפותח או מדרג בלתי מפותח.
  2. מהם גורמי התפרוסת של הערים הגדולות- ערי תעשייה ,בקרבת מחצבים, ערי נמל, ערים הממוקמות על צומת דרכים ....
  3. מה הם גורמי המיקום של עיר הבירה – מורשת קולוניאליסטית , רצון להעביר את הבירה כדי להתנתק מהקולוניאליזם, מיקום במרכז המדינה ...

תרגיל :

קבע מהו המדרג העירוני בטנזניה על פי האטלס .  ציין את גודלן של חמש הערים הגדולות של טנזניה.

מהי בירת טנזניה ? הצג שתי סיבות אפשרויות להעברתה של בירת טנזניה מדר-א-סלם.

אוכלוסייה

בנושא האוכלוסייה  מובאות פעמים רבות פירמידות גילים . ניתן להציג פירמידת גילים של אותו חבל בתקופות שונות או פירמידת הגילים של החבל בהשוואה לפירמידות גילים של מדינה אחרת.

בדרך כלל כאשר מדובר במדינה מפותחת תוצג פירמידת גילים בתקופות שונות וכאשר מדובר במדינה מתפתחת תוצג פירמידת גילים של מדינה אחרת להשוואה.

הנקודות שצריך להתייחס אליהם בםרמידת הגילים הם "יחס התלות" ומבנה הבסיס וראש הפרמידה .

יחס התלות יהיה היחס בין השכבה היצרנית= כח העבודה לבין השכבה התלויה = ילדים עד גיל 15 וקשישים מעל גיל 64 .

לגבי האטלס רצוי לעיין במפת תיפרוסת אוכלוסייה עולמית ולזהות את האזורים המאוכלסים בחבל מול האזורים הדלילים באוכלוסייה . על התלמיד לתאר אזורים אלו ולהסביר את הסיבות להבדלים בתיפרוסת האוכלוסייה .

 

כלכלה

האפשרויות בשאלות בכלכלה הן:

  1. טבלה המתארת את המועסקים במשק לפי ענפים ואת התוצר של ענפים אלו מתוך התל"ג .
  2. שאלה העוסקת בקשרים בין הגידולים החקלאיים  לגורמים הפיסים הקובעים את תפרוסת הגידולים.

 

 

הערות כלליות.

שאלון חבל שלא נלמד הוא במהותו שאלון קל למדיי . פרט לשאלה הראשונה הדורשת פירוט , יתר התשובות הן תשובות קצרות  למדי ורוב הזמן צריך להיות מוקדש לעיבוד החומר.

הלמיד צריך להשתדל לציין נתונים רבים ככל האפשר מהאטלס ומהנספחים המובעים לפניו .

 

 

גורמי אקלים וקישור בין מאפייני אקלים לגורמים

 

 

 


קישור בין מאפייני אקלים לגורמי אקלים.

 

 

המאפיין

כיצד בא לידי ביטוי

גורם

הסבר בקצרה

טמפ נמוכות

חורף קר טמפ' מתחת ל00

קווי רוחב גבוהים

 

באזורים הקרובים לקוטב זווית השמש נמוכה

טמפ' נמוכות 

 

גובה טופוגרפי

ככל שעולים לגובה יורדת הטמפרטורה

טמפ'  גבוהות

טמפ' גבוהות כל השנה (מעל0 25)

קרבה לקוו המשוה

באזורים הקרובים לקוו המשווה זויות קרינה קרובות לזנית

טמפ' גבוהות

טמפ' גבוהות בקייץ

אזורי מדבריות חמים

מיעוט בעננים מגביר את הקרינה

משרעת  טמפ' נמוכה

משרעת בין 0-5

קרבה לקוו המשווה

הבדלים קטנים בין יום ולילה כל השנה .

משרעת טמפ' בינונית

משרעת עד 200

קרבה לים

הים ממזג :

חם יחסית בחורף וקר יחסית בקייץ.

משרעת טמפ' גבוהה

מעל 200

ריחוק מהים

אין השפעה ממזגת של הים

כמות משקעים נמוכה

מתחת ל250 ממ' או נמוך בהשוואה בין שתי נקודות

 

 

1. קוו  המדבריות העולמי.

 

בין קווי רוחב 20 -30 צפון ודרום.

שורר לחץ אוויר גבוה המונע כניסת רוחות ועננים

2. צל גשם –לציין את שם הרכס החוצץ

 

רכס ההרים גורם לירידה בכמות המשקעים בצידו המוסתר .

זרם ים קר –לציין את שם הזרם

זרם הים הקר והאוויר שמעליו מונעים התפתחות עננים ןמביאים ערפילים.

כמות משקעים גבוהה

מעל 2000 ממ' לשנה

אקלים טרופי – בקרבת קוו המשווה

באזור האקלים הטרופי יורדים גשמים זנטלים כל יום.

 

 

תקציר גיאולוגי

תקציר גיאולוגי לחבל שלא נלמד .

 

בשאלון חבל שלא נלמד מופיעות שאלות הקשורות  בתופעות גיאולוגיות בחבל .

 

את מרבית השאלות ניתן לפתור ע"י עיון במפות הגיאולוגיות העולמיות באטלס ובידע בסיסי בנושא טקטוניקת הפלטות   וסוגי סלעים.

 

הטבלה שלהלן מקשרת בין המידע המופיע במפות האטלס והתופעה הגיאולוגית בשטח . חלק מהתופעות מוסברות ע"י הצלבת מידע בין מספר מפות .  (המפות לקוחות מתוך אטלס כרטא )

המפות נמצאות באטלס כרטא בעמ' 164 -165 .

 

 

 

המפה

סימן רלוונטי

משמעות גיאולוגית

דוגמה

הערות

קישור למפות נוספות

הסבר הקישור

רעידות אדמה

קימוטים ומערכת הבקע הסורי אפריקאי

פרט לאזור השבר

רכסי הרים שנוצרו בקימוט -

לאורך מערב דרום אמריקה

לציין את שם רכס ההרים שנוצר

געשיות

לציין את שמות הטבלאות שנפגשות

רכסי ההרים קומטו בעקבות מפגש בין טבלאות

 

מוקדי רעידות האדמה בעוצמות שונות

לכל עוצמה סימן מיוחד

באזורי מפגש הטבלאות רעידות האדמה שכיחות

רעידת אדמה קטלנית בצפת ב1837

לצטט את מלוא הכיתוב במקרא

כנ"ל

רעידות אדמה נוצרות כתוצאה מהמפגש בין הלוחות


 

געשיות

הר געש פעיל

הרי געש שהתפרצו בשנים האחרונות

באפריקה קיים ריכוז של הרי געש לאורך הבקע הסורי אפריקאי

הרי געש מסביב לאוקיינוס השקט ,לקשר למושג טבעת האש

כנ"ל

רוב הרי הגעש היבשתיים מתפרצים באזור מפגש הלחות כתוצאה מהחום הנפלט בזמן החיכוך.

געשיות

גבול הלוחות הגדולים

חלק מהלוחות ימיים וחלק יבשתיים ,

באזורי הגבול מתרחשות הפעילויות שהוזכרו.

לאורך מערב דרום אמריקה נפגשים הלוח הפסיפי המזרחי עם הלוח האמריקני בתנועת הפחתה הגורמת לתופעות שהוזכרו.

 

 

 

טקטוניקה

הרי קמטים לתקופותיהם השונות

(אלפיני,וורסיקי ,קלדוני)

מיקום הקימוט במקרא מעיד על גיל יחסי ,ככל שיותר גבוה הקימוט צעיר יותר

הקימוטים האלפינים חצעירים חופפים לרכסים הגבוהים בעולם

ככל שהקימוט צעיר יותר כך הוא גבוה יותר

רעידות אדמה וגעשיות

הקמטים הצעירים נוצרו כתוצאה מפעילות בגבולות בין הטבלאות.

לציין את שם הרכס ,גובהו והקשר לטבלאות.

טקטוניקה

שכבות עבות מאוד של סלעי משקע

שכבות כאלו מעידות על כיסוי ים בתקופה גיאולוגית קדומה

רמת טיבט בנויות משכבות עבות של סלעי משקע =אזור גבוה זה היה בעבר מתחת לים.

 

 

 

 

 

 

עונות השנה

 

תנועות כדור הארץ:

התנועה.תכונה

השפעה

כדור הארץ נע סביב עצמו סיבוב כל 24 שעות

היווצרות יום ולילה.

כדור הארץ נע סביב השמש ,סיבוב אחד כל 3651/4 יממות.

משך השנה. יצירת שנה מעוברת (29 יום בפברואר) כל 4 שנים.

כדור הארץ מרוחק מהשמש וקטן מאוד יחסית אליה.

קרני השמש פוגעות במקביל אחת לשנייה.

ויוצרות זווית פגיעה שונה בכל קו רוחב.

זוויית הפגיעה קובעת את מיקום השמש ברקיע:

זווית ישרה =השמש נמצאת בזנית(מיקום השמש במרכז השמיים.

כדור הארץ נטוי ב23.50 יחסית למסלול סביב השמש.

עונות השנה מושפעות מכך

http://www.youtube.com/watch?v=taHTA7S_JGk&feature=related

מיקום הזניט ומשך היום משתנים במהלך השנה .

22 ביוני הזניט בקו רוחב ­­­­­­­­­­­­­­­­___________ חוג הסרטן זהו היום הארוך ביותר בחצי הכדור ה_________.

22 ספטמבר הזניט בקו רוחב ______ זהו יום השוויון

22 ב­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________ הזניט בקו רוחב _________ זהו היום הקצר ביותר בחצי הכדור ה______.

22 ב_______ הזניט בקו רוחב ______ זהו יום השוויון האביבי