בית ספר איזורי נופי גולן
לוח מודעותמערכתמקצועות לימודלוח מבחניםמשו"בבעלי תפקידיםלימודים בשעת חירום

כימיה

 

 

זו הכימיה שבינינו

לימודי הכימיה נערכים על פי תכנית לימודים של הטכניון. מטרת התכנית להכישיר את תלמידי הכימיה לפי דרישות המחקר האוניברסיטאי. תכנית לימודים זו הינה חדשנית ומכשירה את הלומד לעתיד כבעל מיומנויות.

שיטות הלימוד:
1. שיטת ניתוח אירוע.
קוראים פרק בנושא שדן בנושא קשור לחומר הנלמד, נושא שיש לו היבט כימי. לדוגמה, האם כדאי ללעוס מסטיק. בוחנים את ההיבט הסוגייה דרך שאלות שונות  מההיבט הכימי והיבטים נוספים. האירוע הנבדק מציג יישומים של המדע ביומיום של התלמידים, כמו שיניים, עור פנים, שום בלי ריח ועוד.
2. הדמיה מולקולרית.
בונים מולקולה, רואים איך היא נראית במרחב, לומדים עליה ועל היישומים שלה, בוחרים מולקולה ומכינים עליה פרויקט.
3. ניסויים.
מבצעים ניסוי של חלקים מהחומר הנלמד. עובדים עם חיישנים שמאפשרים לקבל גרפים במחשב בזמן אמת.
4. התמודדות עם מאמר מדעי
לומדים להכין מחקר מדעי, לחבר שרלות מחקר, לעבד נתונים תוך דיון בתוצאות, לקרוא מאמר מדעי ולנתחו. זוהי הכשרה ובניית תשתית הכנה לתלמיד מחקר באוניברסיטה. התלמיד מסיים את לימודי הכימיה עם מיומנויות נדרשות לביצוע מחקר
.

 

 

 

קישורים שערך בי"ס משגב בנושאים: מצבי צבירה, טבלה מחזורית, מבנה האטום, איזוטופים
http://www.misgav.galil.k12.il/new/files/chemistry/class10.htm