בית ספר איזורי נופי גולן
לוח מודעותמערכתמקצועות לימודלוח מבחניםמשו"בבעלי תפקידיםלימודים בשעת חירום

אתרים חינוכיים

הקו הפתוח לפניות התלמידים פורטל התלמידים בתי ספר
סביבות מתוקשבות
הקו הפתוח לפניות התלמידים

הקו הפתוח לתלמידים - פניות וזכויות

פורטל התלמידים

פורטל התמידים של אוח - שווה ללחוץ ולדפדף

בתי ספר

אורט ספיר ירוחם
http://space.ort.org.il/yeruham/

קרית חינוך דרור
http://www.kdror.co.il/

עירוני א' בחיפה
http://www.mkm-haifa.co.il/schools/ironia/button.html

תיכון אהל שם ברמת גן
http://www.ohel-shem.com/

 

 

סביבות מתוקשבות

אורט
http://www.ort.org.il/

עמלנט
http://www.amalnet.k12.il/

סנונית
http://www.snunit.k12.il/

דעת- לימודי יהדות ורוח
http://www.daat.ac.il/index.htm

מטח - הסיפריה הוירטואלית

http://lib.cet.ac.il/pages/frontpage.asp

מכון ויצמן - מדע לצעירים ולצעירים ברוחם

http://www.weizmann.ac.il/diff_angle/

מאגר קישורים במדעים
http://mkm-haifa.co.il/schools/yavnieli/kishrim/mada/mada.htm#גוף

קישורים על בעלי חיים, תופעות בגיאוגרפיה, ציפורים נודדות, מוח ועוד...
http://mail.edu-negev.gov.il/nitzan/nitzan_marpad/marpad_new.asp?pa=19

אתר אדיולינק עם הדמיות במדעים
http://www.edulink.co.il/default.asp

רשימת קישורים בנושאים שונים
http://yalkut.brinkster.net/subjectnew.asp?p_l=