בית ספר איזורי נופי גולן
לוח מודעותמערכתמקצועות לימודלוח מבחניםמשו"בבעלי תפקידיםלימודים בשעת חירום

אנגלית

 

[הגדל תמונה]

Biography
http://www.biography.com/

Chanuka
http://www.jr.co.il/hotsites/j-hdaych.htm

Typing Tutor

http://sense-lang.org/typing/hkeybord.html

נערות יהודיות מגיעות לבריטניה קינדר = ילדים טרנספורט = הובלה

כבר לפני "ליל הבדולח" (1938) היו תוכניות להברחת פליטים יהודים מגרמניה אך ללא הצלחה, "ליל הבדולח" מהווה את נקודת המפנה שהביאה לגיבוש התוכנית להצלת ילדים פליטים מגרמניה וממרכז אירופה לבריטניה.

לאחר אירועי "ליל הבדולח" משפחות רבות היו מוכנות לשלוח את ילדיהן לבד לאנגליה ולכל מקום שגרמניה הנאצית לא שולטת בו, בתקווה שיתאחדו עם משפחותיהם לאחר המלחמה במקום מקלט בטוח.

בשלב זה התעורר הצורך למצוא מדינות שיהיו מוכנות לקבל את הילדים. פעילות דיפלומטית התנהלה בכל רחבי העולם בעניין הפליטים. מדינות כמו צרפת, הולנד, שווייץ ועוד, היו מוכנות לכך בתנאי שמדובר בקבלת כמות קטנה של ילדים.

בבריטניה לחצו הארגונים היהודיים על הממשלה כדי שתכניס כמה שיותר ילדים יהודים פליטים לבריטניה.

לנוכח הדחיפות שנוצרה בעקבות הפעולות הללו הוחלט בממשלת בריטניה לשקול להתיר למספר רב של ילדים ובני נוער עד גיל 17 להיכנס לבריטניה ולשהות שם לתקופה בלתי מוגבלת.

בריטניה העדיפה להתיר ל- 10,000 ילדים יהודיים להיכנס לארצה במקום להעבירם לארץ ישראל שהייתה תחת שלטון המנדט הבריטי, ולגרום ליותר מתח בין היהודים לערבים שבארץ ישראל.

כך נולדה תוכנית משלוחי הילדים לבריטניה "הקינדרטרנספורט".

ההגירה

כשנבחרו הילדים למשלוח מסוים, נשלחו פרטיהם האישיים והתעודות שלהם ללונדון, כל התעודות נשלחו למשרד הפנים שהנפיק אשרות כניסה לילדים לאנגליה.

הורי הילדים שנבחרו למשלוח לאנגליה קיבלו הודעה, ושם היה כתוב מועד ומקום היציאה לדרך, וכן כמות המטען המותרת לכל ילד לקחת עימו (בדרך כלל מזוודה אחת). ברלין ופרנקפורט היו נקודות האיסוף העיקריות למשלוח, שם נפרדו ההורים מילדיהם. לאחר מכן עלו הילדים על אונייה ששטה בדרך כלל דרך הוק ואן הולנד Hoek Van Holland להריץ' שבאנגליה.

כשהגיעו להריץ' עלה נציג הארגון על המעבורת ותלה תווית סביב צווארו של כל ילד וילד ועליה שמו ומספרו. לאחר מכן הועברו הילדים ללונדון, שם קיבל אותם חבר הוועדה המקומית של אזור המגורים של המשפחה האומנת או בית הילדים.

"ילדי הקינדרטרנספורט" לאחר המלחמה

לאחר סוף המלחמה מעטים מילדי הקינדרטרנספורט היהודיים עלו ארצה, רובם נשארו באנגליה ובאירופה, הבתים שהשאירו בני הנוער והילדים מאחוריהם במולדתם בשנים 1938-1939 נהרס, רבים מהם התייתמו, וחלקם הקטן שפגש את הוריו גילה שהם לא מבינים את אותה שפה, משום שהוריהם לא למדו אנגלית ואילו הם שכחו את הגרמנית. מעטים התאחדו עם הוריהם או עם קרובי משפחתם לאחר המלחמה.

 

לפניכם כתובת של אתר בו תמצאו עדויות של ילדי הקינדרטרנספורט. כנסו לאתר וקראו את העדויות.

נקודות למחשבה ודיון:

1.     הקושי של ההורים בשליחת ילדיהם לבריטניה.

2.     קשיי ההסתגלות של ילדי הקינדרטרנספורט לחיים בבריטניה(תחושת נטישה) .

3.     מה עלה בגורל ההורים שנשארו מאחור?

4.     האם ישנם ילדי קינדרטרנספורט שעדיין בחיים? מה עלה בגורלם?

 

http://zachor.michlalah.edu/inquiry/arch.asp?num=144&mesT=2&month=24&sortT=1

 

כנסו ל you tube  והקלידו:

1.     אבא חוזר לביטום פולין– עדות של צבי שנשלח לבריטניה.

2.     אסתר גולן – עדותה של אישה שנשלחה לבריטניה.